Kişisel gelişim tu ka ka mı?

Kişisel gelişim çabası, insanın kendisinin daha iyi bir versiyonunu geliştirme çabasıdır.

Batı’da ve Doğu’da insanlar sürekli daha iyiye ulaşmak için çabalamıştır. Hıristiyanlık veya İslam dinine bakılacak olursa tekamül eden, olgunlaşan bir insan aranmaktadır. Budistler için aynı amaçlar geçerlidir. Konfiçyüs öğretileri de aynı şekilde daha iyi bir insan ve toplum gelişimini amaçlamıştır. Kişisel gelişim bu anlamda sekülerizmin değil, tek tanrılı dinlerin ve Uzakdoğu öğretilerinin temel yaklaşımıdır. Mesela Ramazan ayını ben başlı başına bir kişisel gelişim ayı diye algılıyorum. Neden oruç tutuyoruz, irademizi güçlendirmek ve geliştirmek için.

Read more Kişisel gelişim tu ka ka mı?

Share Button