2011’de neler öğrendim?

Ocak 2011– Çok tanrılı Hinduizm’in temel din olduğu ülkede, Maocu-komünist bir hükümetin yer alabildiğini, her türlü puta tapan insanları görünce Müslüman olarak doğmanın bir lütuf olduğunu, en iyi Adana kebabının Nepal’de öğretmenlerimizin kurduğu bir restoranda yapıldığını öğrendim.

Şubat 2011– Avrupa’da göçmen Türklerin yaşadıkları ülkeyle bütünleşmelerinin, o ülkeyi o ülke vatandaşlarından çok sevmeleriyle mümkün olduğunu, Hollanda, Belçika ve Avusturya’da insanların kış günü takım elbiseyle dahi bisiklet sürerek işe gittiklerini, Beyrut’un bir Avrupa şehri olmaya çalıştığını, şehrin birçok güzel binasının Osmanlı eseri olduğunu öğrendim.

Read more 2011’de neler öğrendim?

Share Button